Medicamentor Alapítvány

A MEDICaMENTOR Alapítvány pályázati felhívása:


A pályázat célja: A MEDICaMENTOR Alapítvány alapítói céljainak megvalósítása érdekében támogatni kívánja a járó- és fekvőbeteg ellátás minőségének javítását.

2014. február 6.
Pályázat: 2014. évben felmerülő eszköz- és műszerbeszerzés támogatása

Támogatási cél: Az orvosi ellátás minőségének javítása érdekében 2014. évben felmerülő eszköz- és műszerbeszerzés támogatása..
Pályázók köre: Orvosok, körzeti-közösségi szakápolók, védőnők
Támogatás jellege:Vissza nem térítendő támogatás, mely utófinanszírozású.


– Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylésére jogosult, akkor nettó módon nyújthatja be támogatási igényét, ha nem jogosult ÁFA visszaigénylésre, akkor bruttó módon igényelheti a támogatást.

– A 2004. január 1.-től hatályba lépett módosított ÁFA törvény értelmében a támogatásként megítélt összeg tekintetében a pályázó ÁFA visszaigénylésre teljes körűen nem jogosult, az így felmerült vissza nem igényelhető ÁFA összege, mint költség a pályázót terheli. Tehát aki ÁFA visszaigénylő, a támogatásra eső ÁFA visszaigénylésére a fenti hivatkozás miatt nem lesz jogosult.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1.Egy pályázó egyszerre csak egy pályázattal pályázhat.

2. A pályázatokat egy példányban kérjük benyújtani.

3. A pályázat tartalma:
a/ kérelem (pályázati adatlap) az igényelt támogatás megnevezésével, nagyságrendjével, személyes adatok felsorolásával
b/ orvosi igazolvány, működést igazoló egyéb dokumentum másolata

4. A támogatásra rendelkezésre álló forrás: Jelen pályázatra rendelkezésre álló keret: 3.500.000.- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE

1. A pályázat beadási határideje: Folyamatos, a rendelkezésre álló keret felhasználásáig.
2. A pályázat beadási címe: 2220 Vecsés, Nagysándor József u. 8/a.
3. A Kuratórium döntéséről a döntéstől számított 8 napon belül a pályázó értesítést kap.

Az elutasított pályázók pályázati anyagait visszaküldjük. A Kuratórium nem köteles a döntését indokolni